Tarieven

Tarieven Fysiotherapie per 1 januari 2024

Zitting fysiotherapie € 44,00
Zitting kinderfysiotherapie € 52,00
Zitting manuele therapie € 52,00
Zitting oedeemtherapie € 52,00
Zitting bekkenfysiotherapie € 52,00
Lange zitting complexe/meervoudige zorgvragen € 54,50
Screening, intake en onderzoek € 57,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 57,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 62,00
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport € 45,50
Instructie/overleg ouders van patiёnt € 37,00
Eenvoudige korte rapporten € 44,50
Uitgebreide rapportage (bv letselschade) € 65,00
Toeslag voor aan huis behandeling € 14,00
Toeslag voor behandeling in instelling € 7,75

Niet nagekomen afspraak 100% van geldend tarief