Privacyverklaring

Privacyverklaring voor registratie persoonsgegevens fysiotherapie praktijk

Ten behoeve van het opstellen van een behandelplan in onze praktijk voor fysiotherapie, Fysiotherapie Lek & Yssel, zijn wij genoodzaakt om diverse persoonsgegevens van u te registreren.

Bij de registratie daarvan zijn wij gehouden aan de wet AVG die per 25 mei 2018 de wet bescherming persoonsgegevens vervangt.

Ten behoeve van deze wet stellen wij u met deze verklaring op de hoogte van de doelen, methode, bewaartermijn van de gegevens en tevens geven wij aan welke gegevens wij van u verzamelen. In het geval van verstrekking van uw gegevens aan derden, zoals verwijzers, andere (para)medische disciplines en andersoortig vragen wij uw nadrukkelijke toestemming.

Belangrijk om te weten is dat u uw toestemming te allen tijd kunt intrekken.

Welke gegevens verzamelen wij van u?

 • Patiëntgegevens t.b.v. fysiotherapeutisch behandelproces
 • Cliëntgegevens t.b.v. (medische) training
 • NAW gegevens
 •  BSN
 • Telefoonnummers, e-mail
 • Vertrouwelijke behandelgegevens van patiënt
 • Bent u verplicht tot het verstrekken van deze gegevens?

  Helaas kunnen wij zonder de verstrekking van uw gegevens geen behandelplan voor u maken. Echter, u beslist zelf of en welke gegevens wij van u mogen verzamelen.

  Bewaartermijn

  Uw gegevens worden gedurende 15 jaren bewaard bij Fysiotherapie Lek & Yssel

  Beveiliging van uw gegevens

  Uw gegevens verzamelen wij met het patientvolgsysteem Intramed. Het dossier dat wij met uw gegevens maken bewaren wij gedurende 15 jaren. De plaats waar wij uw gegevens bewaren is in een beveiligde online omgeving. Deze is beveiligd tegen ongewenst gebruik middels een wachtwoord dat uitsluitend bij uw therapeut/onze medewerkers bekend is.

  Stefan van Engelen is verantwoordelijk voor een beveiligde opslag en doelmatige verzameling van uw gegevens. Dit is tevens de persoon die u kunt aanspreken bij twijfel of vermoeden tot oneigenlijk gebruik van uw gegevens.

  Uw gegevens blijven tevens binnen de grenzen van de EU.

  Middels Back-ups door het bedrijf Comvio die op twee locaties gemaakt worden, borgen wij uw gegevens en zijn deze te allen tijde weer terug te halen bij een eventuele crash van onze PC’s.

  Uw rechten

  U kunt de gegevens die wij van u registreren te allen tijde inzien en rectificeren. Wanneer u wenst dat wij de gegevens die wij van u bewaren vernietigen dan kunt u dat bij ons aangeven.

  U kunt tevens bezwaar tot overdragen van uw gegevens aan derden, zoals verwijzers of anderszins aan ons bekend maken.

  U kunt zich, in geval van vragen en problemen, wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke van onze praktijk. De contactgegevens zijn als volgt:

  Stefan van Engelen

  Burgemeester van der Willigenstraat 47

  2941 ES Lekkerkerk

  0180-663764

  E-mail: stefan@fysiotherapie-lek-yssel.nl

  Maar ook kunt u zich met een klacht wenden tot de daarvoor bevoegde autoriteit. Dit conform ons klachtenreglement.

  Ook heeft u het recht tot het indienen van en klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.