Kinderfysiotherapie

De motorische ontwikkeling van kinderen kan trager verlopen of afwijken van normaal. Dit kan voor kinderen problemen geven bij de ontwikkeling en het functioneren in hun dagelijkse leefomgeving zoals thuis, school of op sportverenigingen. De kinderfysiotherapeut kan u en uw kind helpen deze problemen op te lossen.

Met welke problemen kunt u bij de kinderfysiotherapeut terecht? Bij baby's kan gedacht worden aan voorkeurshouding, veel huilen, overstrekken, achterblijven in de ontwikkeling zoals het niet tot kruipen of lopen komen. Ook aangeboren afwijkingen of problemen behoren tot het werkgebied van de kinderfysiotherapeut.

Bij kinderen vanaf basisschoolleeftijd kan gedacht worden aan motorisch onhandig zijn, veel vallen, houterig bewegen, moeite met schrijven, pijnklachten aan het bewegingsapparaat, chronische aandoeningen (zoals luchtwegproblemen) of niet met leeftijdgenoten mee kunnen komen met sport en spel op de sportclub of gym op school. Hiernaast kunnen kinderen met motorische problemen in combinatie met gedragsproblematiek (autisme, PDD-NOS, AD(H)D) of het downsyndroom bij de kinderfysiotherapeut terecht.

Specialisaties binnen onze praktijk

  • TOP ontwikkelingsondersteuning voor prematuren in samenwerking met Academisch centrum amsterdam (AMC)
  • Plageocephalometrie
  • Sensorische informatieverwerking
  • Zindelijkheidsproblemen
  • Kiss / Kidd
  • Ad(H)D

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor kinderfysiotherapie neem dan contact op met de praktijk.