vragenlijsten voor en tijdens behandeling

31 januari 2023

In 2023 zult u als client van fysiotherapie Lek&Yssel mogelijk een (aantal) vragenlijsten ontvangen van uw therapeut. U bent niet verplicht om hieraan mee te werken, echter zouden wij dit wel op prijs stellen. Middels deze vragenlijsten willen wij als beroepsgroep de kwaliteit van onze zorg transparanter en daarmee inzichtelijker maken. Doel is om Fysiotherapie weer breed toegankelijk te krijgen in de basisverzekering.

Mocht u vragen hebben kunt u altijd terecht bij uw fysiotherapeut

Alvast dank voor u medewerking