Kiss en Kidd syndroom

Er is binnen de fysiotherapie nog veel discussie over het kiss-kidd syndroom. Welke kinderen hebben dit? Is behandeling noodzakelijk, en zo ja welke? Binnen onze praktijk gaan wij als volgt te werk met kinderen die mogelijk met dit probleem te maken hebben.

Onze kinderfysiotherapeuten zullen uw kind eventueel in combinatie met een manueel therapeut onderzoeken. In meeste gevallen zijn tips en adviezen omtrent houding, beweging samen met oefeningen voldoende om het probleem op te lossen en onder controle te houden. Mocht dit niet voldoende zijn kan de manueeltherapeut de nek mobiliseren zodat de functiestoornissen opgelost worden.

Welke symptomen passen bij kiss-kidd

  • Een bewegingsbeperking bij omkijken
  • Evenwichtsproblemen
  • Veel struikelen / onhandig
  • Prikkelbaar/moe
  • Veel huilen bij baby's

Wilt u meer informatie bel dan naar de praktijk en vraag naar een van onze kinderfysiotherapeuten, Ellen, Mirjam, Marleen, Wilma of Aline.